menu

会社沿革

1976年2月

資本金300万円にて設立

1977年5月

資本金600万円に増資

1983年6月

中国からの輸入業務を開始

1995年3月

本社ビル(3階建)を購入・移転

本社ビル本社ビル内部
1995年12月

資本金1200万円に増資

1996年2月

資本金3000万円に増資

1996年2月

物流センターを購入 (4階建)

物流センター物流センター
2001年6月

松村ビルを購入 (3階建)

松村ビル松村ビル
2003年12月

DESTIN No11 BLD を購入

DESTIN No11 BLDDESTIN No11 BLD
2004年4月

DESTIN No12 BLD を購入

DESTIN No12 BLDDESTIN No12 BLD
2004年4月

本社ビル移転

松村ビル松村ビル 松村ビル松村ビル 松村ビル松村ビル
このページのトップへ